Koupaliště - Mimořádné opatření

Od pondělí 31. 5. 2021 vchází v účinnost nové Mimořádné opatření Vlády ČR, které se týká mj. i provozu venkovních umělých koupališť (dále i „zařízení“).

V bodu I/4/d) se uvádí:

Omezuje se provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, s výjimkou venkovních provozů umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), kde maximální možný počet přítomných osob nesmí být větší než 50 % celkové kapacity venkovního provozu těchto zařízení a všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, tj.:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení nebo od zaměstnavatele absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Podmínkou pro vstup do zařízení je tedy prokázání bezinfekčnosti jedním ze způsobů uvedených v písm. a) až e). K takovému průkazu může dojít nejlépe na recepci/pokladně při prvním vstupu do zařízení. Osoba, která nenaplní požadavky podle písm. a) až e) nemůže být do zařízení vpuštěna.

Tento postup průkazu bezinfekčnosti se nevztahuje na děti do 6 let věku (včetně).

V případě, že by ze strany krajské hygienické stanice (dále i „KHS“) došlo ke kontrole zařízení, může tato namátkově vytipovat kontrolu fyzických osob (návštěvníků). V případě, že by došlo ze strany KHS ke zjištění pochybení v průkazu bezinfekčnosti (např. padělaný test, resp. potvrzení o negativním výsledku) je tato situace řešena s fyzickou osobou.

Děkujeme za pochopení. 


Kontakt

Technická správa města Žatec, s.r.o.Čeradická 1014, 438 01 Žatec
IČ: 22792830
DIČ: CZ22792830
+420 415 240 260
info@tsmzatec.cz

Vedoucí provozuAleš Nováček
+420 724 956 510
a.novacek@tsmzatec.cz

Hlášení černých skládeknahlas.skladku@tsmzatec.cz

Sportoviště+420 724 956 507

Jednatel firmyIng. Andrej Grežo
a.grezo@tsmzatec.cz

Správce Veřejného osvětleníStanislav Schneider
+420 606 740 595
s.schneider@tsmzatec.cz

Provozní technik koupaliště a sportovištěMarcela Bukovská
+420 724 956 505
koupaliste@tsmzatec.cz

Datová schránka: t93chfc