Kalendář rezervací kluziště

Provozní doba kluziště:

Po   7:00  -  21:30 hod.
ÚT   7:00  -  21:30 hod.
ST    7:00  -  21:30 hod.
ČT    7:00  -  21:30 hod.
    7:00  -  21:30 hod.
SO    7:00  -  21:30 hod.

Kluziště - rozpis
Úklid ledové plochy


Rezervační system slouží pouze pro potřeby škol (vyberte si termín a zavolejte na tel: 415 240 260).


Rezervaci provádějte:  od pondělí do pátku v čase  8:00 - 12:45 hod. 

V případě rezervace kluziště školou, je vstup pro veřejnost možný bez omezení. 

POKYNY K UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO KLUZIŠTĚ
Žatec, náměstí Svobody

 • Vstupem do prostoru kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními těchto pokynů a zavazuje se je dodržovat.  Kluziště je pod stálým dohledem městských kamer.
 • Vstup na ledovou plochu je na vlastní nebezpečí!!! Doporučujeme používat ochrannou přilbu.
 • V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:
  • vstup na ledovou plochu bez bruslí (výjimku tvoří doprovod dítěte, tj. jedna osoba, která učí bruslit dítě mladší deseti let),
  • sezení na mantinelech,
  • přelézání mantinelů,
  • tvoření šneků a honiček,
  • vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím,
  • v areálu kluziště a jeho blízkém okolí platí zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů (mimo prostor stánku s občerstvením), jiných  omamných či návykových látek,
  • odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená,
  • vstup na led s hokejkou či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem,
  • házení sněhových koulí,
  • ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním,
  • chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování,
  • vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (např. vstupovat do technického zázemí kluziště),
  • vstup na ledovou plochu v době činnosti rolby či údržby.
 • Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů pracovníka údržby a řídit se jimi.
 • Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 • Návštěvníci, a zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Návštěvník a nájemník je povinen každou způsobenou či zjištěnou závadu ihned ohlásit na linku156.
 • Veřejné bruslení končí na základě výzvy pracovníka údržby nebo dobou vyhrazenou pro veřejné bruslení.  Po výzvě jsou bruslaři povinni neprodleně opustit ledovou plochu. 
 • Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit prostor kluziště.
  • Škody a ztráty:
   • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
   • Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.
   • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob.
   • Doporučujeme si nebrat na kluziště cenné věci a větší obnosy peněz.
   • Předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat na informace Městského úřadu Žatec. 
   • První pomoc, úrazy:
   • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned rychlou záchrannou službu – číslo 155.
   • Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením těchto pokynů, nenese provozovatel odpovědnost.
   • Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají rychlou záchrannou službu a pomohou při poskytování první pomoci.
   • Provozní doba kluziště: za příznivých atmosférických podmínek (do + 10 °C)
                                                 Pondělí až neděle   7:00 – 21:30
                                                 

    

   Důležitá telefonní čísla
   Rychlá záchranná služba - 155; Hasiči - 150; Policie ČR – 158; Městská policie – 156

    

   Provozovatel kluziště:
   Technická správa města Žatec, s.r.o.
   Čeradická 1014, Žatec
    

    V Žatci dne 12.12.2022       
                                                                                                                                                

   Ing. Andrej Grežo
   jednatel společnosti
   Technická správa města Žatec, s.r.o.

   Kontakt

   Technická správa města Žatec, s.r.o.Čeradická 1014, 438 01 Žatec
   IČ: 22792830
   DIČ: CZ22792830
   +420 415 240 260
   info@tsmzatec.cz

   Vedoucí provozuAleš Nováček
   +420 724 956 510
   a.novacek@tsmzatec.cz

   Hlášení černých skládeknahlas.skladku@tsmzatec.cz

   Sportoviště+420 724 956 507

   Jednatel firmyIng. Andrej Grežo
   a.grezo@tsmzatec.cz

   Správce Veřejného osvětleníStanislav Schneider
   +420 606 740 595
   s.schneider@tsmzatec.cz

   Provozní technik koupaliště a sportovištěMarcela Bukovská
   +420 724 956 505
   koupaliste@tsmzatec.cz

   Datová schránka: t93chfc